INFORM. I SAVREM. UPRAV. U SISTEMIMA VOD. I KANAL.


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Samostalno prepoznaje i prati sve relevantne inovacije i trendove u oblasti informacionih sistema i upravljanja u sistemima vodovoda i kanalizacije, 2. Da samostalno koristi savremene softverske alate i modelira postojeća i planirana stanja sistema vodovoda i kanaliizacije 3. Razumije različite koncepte softverskih sistema i upravljačke opreme i sagleda rizike koje nosi njihovo uvođenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ2x1
5S+1P
2x1
5S+1P