PRIMJENA PUMPNIH STANICA U SISTEMIMA VOD. I KANAL.


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Objasni teorijske postavke i praktično ih primjeni u procesu projektovanja specifičnih rješenja pumpnih stanica u vodovodu i kanalizaciji. 2. Uoči i opiše osnovne djelove postrojenja pumpnih stanica i da formira osnovne simulacije rada tih postrojenja 3. Prepozna osnovne principe za dobijanje maksimalnih stepena iskorišćenja pumpnih stanica i ušteda energije za njihov rad

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ2x1
5S
2x1
5S