POSEBNA POGLAVLJA IZ TEHNOLOGIJE BETONA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju: 1. Opisati razvoj i zadatke savremene tehnologije betona, analizirati i definisati komponentne materijale. Analizirati eksperimentalno rezultate granulometrijskog sastava agregata i dati smjernice za korekciju i projektovanje odgovarajućih mješavina za spravljanje betona. 2. Analizirati, eksperimentalno utvrditi i prema potrebi modifikovati reološka svojstva svježe betonske mješavine i svojstva očvrslog betona, posebno fizičko–mehaničkih osobina betona. 3. Analizirati deformacijska svojstva, mehanizme loma i ostala važna svojstva. Definisati radni dijagram za beton i reološke karakteristike očvrslog betona. Izvršiti neophodne modifikacije za specijalne slučajeve tehničkih uslova. 4. Pripremiti i projektovati recapture za sve vrste betona u skladu sa tehničkim uslovima za određene vrste i klase kvaliteta betona. Organizovati spravljanje i transport betonske mješavine, kao i ugrađivanje betona, sa svim elementima plana betoniranja. Predvidjeti uticaj tehnologije proizvodnje i ugradnje na trajnost objekata od betona i armiranog betona. 5. Analizirati korozionu otpornost betona u skladu sa klasama izloženosti agresivnoj sredini. 6. Primijeniti neke specijalne postupke betoniranja i neke specifične tehnologije ugrađivanja betona pri proizvodnji prefabrikata. 7. Analizirati tehničke uslove za posebne vrste betona i projektovati sastv mješavina i organizovati tehnologiju proizvodnje i ugradnju ovih betona (hidrotehnički betoni, betoni za kolovozne konstrukcije, i dr.). 8. Primijeniti savremene uslove za spravljanje, transport i ugradnju betona. Projektovati odgovarajuće mjere za izvođenje betonskih radova u ekstremnim klimatskim uslovima i uslovima brze gradnje. 9. Primijeniti specijalni postupke betoniranja i neke specifičnosti vezane za proizvodnju savremenih betonskih proizvoda. Primijeniti specijalne vrste betona, (SCC, high strenght concrete, i sl…). 10. Izraditi Projekat betona za građevinske objekte u skladu sa (PBAB-u 87). Primijeniti savremeni pristup kontrole kvaliteta i ocjene saglasnosti sa tehničkim specifikacijama iz glavnog projekta konstrukcije. 11. Analizirati pravce daljih istraživanja sa najnovijim (aktuelnim) postupcima tehnologije proizvodnje betona i betonskih elemenata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOMIR ZEJAK2x1
12S
2x1
12S