Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Projektuje elemente i veze sa hladno oblikovanim čeličnim elementima i limovima. 2. Projektuje sa nerđajućim čelicima. Provjerava zamor. 3. Projektuje konstrukcije sa tankozidnim konstruktivnim elementima, s obzirom na specifičnosti ovih elemenata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija