ČELIČNE KONSTRUKCIJE INŽINJERSKIH OBJEKATA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Projektuje samostojeće stubove. 2. Projektuje stubove sistema jarbola. 3. Projektuje konstrukcije visokih dimnjaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO LUČIĆ
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ
SRĐA ALEKSIĆ