Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Projektuje samostojeće stubove. 2. Projektuje stubove sistema jarbola. 3. Projektuje konstrukcije visokih dimnjaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija