ČELIČNE KONSTRUKCIJE INŽINJERSKIH OBJEKATA II


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Projektuje silose. 2. Projektuje rezervoare. 3. Projektuje cjevovode. 4. Projektuje kranske staze.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO LUČIĆ
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ
SRĐA ALEKSIĆ