POSEBNA POGLAVLJA IZ BETONSKIH KONST.INŽINJ.OBJEK.


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. prikuplja i grupiše osnovne karakteristike i tipologiju betonskih konstrukcija objekata vitalne infrastrukture – energetike, vodosnabdijevanja, industrije, telekomunikacija ...; 2. analizira i izračunava uticaje specifičnih dejstava vjetra, zemljotresa, tečnosti, rasutih materijala... na AB konstrukcije ovih inženjerskih objekata; 3. projektuje konstrukcijske sisteme ovih složenih objekata; 4. generalizuje stavove i publikuje pregledne stručne radove na osnovu analiza sprovedenih u toku rada na predmetu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN ULIĆEVIĆ2x0
2P
2x0
2P