ALUMINIJUMSKE KONSTRUKCIJE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada graničnim stanjima nosivosti i upotrebljivosti kod aluminijumskih konstrukcija. 2. Provjeri zamor kod elemenata aluminijumskih konstrukcija. 3. Projektuje aluminijumske konstrukcije sa trapezastim limovima. 4. Projektuje aluminijumske konstrukcije ljuski.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO LUČIĆ2x1
1S
2x1
1S