POSEBNA POGLAVLJA IZ ČELIČNIH MOSTOVA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada konstruktivnim sistemima čeličnih mostova i racionalno bira polje primjene istih. 2. Vlada mogućim problemima stabilnosti u fazama izgradnje i eksploatacije objekta. 3. Projektuje čelične mostove u osnovnim konstruktivnim sistemima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO LUČIĆ
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ
SRĐA ALEKSIĆ