POSEBNA POGLAVLJA SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Suštinski vlada teorijom spregnutog presjeka i racionalno bira polje primjene istog. 2. Projektuje elemente spregnutih konstrukcija prema teoriji graničnih stanja. 3. Vlada tehnologijom izvođenja spregnutih konstrukcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO LUČIĆ
SRĐA ALEKSIĆ