POSEBNA POGLAVLJA IZ ZIDANIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Prepoznaje mehanizme loma elemenata zidane konstrukcije pri dejstvu zemljotresa; 2. Vlada odgovarajućim modelima proračuna zidanih konstrukcija; 3. Procijeni kapacitet nosivosti konstrukcije; 4. Vlada osnovnim metodama eksperimentalne analize zidanih konstrukcija; 5. Klasifikuje oštećenja konstrukcije i ocjeni upotrebljivost objekta; 6. Izradi projekat sanacije ili ojačanja zidane konstrukcije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKA RADOVANOVIĆ2x0
1P
2x0
1P