PLANIRANJE SAOBRAĆAJA U GRADOVIMA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUK BOGDANOVIĆ2x1
3S+1P
2x1
4P