TRAJNOST ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju: 1. Opisati probleme vezane za trajnost armiranobetonskih konstrukcija. Definisati eksploatacioni vijek konstrukcija u skladu sa novim evropskim propisima za građevinske konstrukcije. 2. Izvršiti klasifikaciju agresivnosti sredine – klase izloženosti prema najnovijim jedinstvenim evropskim propisima za oblast građevinarstva - Eurocode. 3. Analizirati pojedine komponente u betonu izložene agresivnom dejstvu sredine. Definisati uticajne paraametre i predvidjeti neophodne mjere za povećanje trajnosti objekata. 4. Analizirati hemijske reakcije u očvrslom betonu vezane za vrstu upotrijebljenog cementa, kako bi se mogao odabrati odgovarajući sastav betona. 5. Eksperimentalno utvrditi korozija armature i koroziju betona i tumačiti rezultate ispitivanja. Izvesti odgovarajuće zaključke o ponašanju spoja sa betonskim željezom. 6. Analizirati uticaj reoloških karakteristika na ponašanje karakteristilčnih presjeka u toku vremena, 7. Definisati uticajne parameter vezane za atmosferilije, sa posebnim osvrtom na priobalno područje i za objekte u kontaktu sa morskom vodom.. 8. Ustanoviti termohigrometrijske uslove sredine i ponašanje konstrukcija od armiranog betona u odnosu na ciklične promjene. 9. Klasifikovati incidentna dejstva (požar, zemljotres, i sl.) i uticajne parametar u odnosu na trajnost. Definisati fizičko-mehaničke i tehnološke faktore trajnosti betona. 10. Izraditi tipski projekat sa komparacijom pojedinih parametara u odnosu na projektovanu trajnost. Uporediti trajnost AB konstrukcija od normalnih betona i betona visokih čvrstoća. 11. Analizirati pravce daljih istraživanja sa najnovijim (aktuelnim) mjerama za produžavanje eksploatacionog (životnog) vijeka AB konstrukcija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADENKO PEJOVIĆ2x1
7S
2x1
7S