PRORAČUN NASUTIH BRANA I STABILNOST KOSINA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN ŽIVALJEVIĆ2x1
2S+1P
2x1
2S+1P