GEOT. ASPEKTI ZAŠTITE ŽIV.SREDINE I ENER. EFIKASN.


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ