IZBORNA NASTAVA (OBAVEZNO 60 ČAS.)


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ2x1
3B+18S+1P
2x1
3B+18S+1P