MUSKULOSKELETNA FIZIOTERAPIJA


Semestar: 2
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 5+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Pokazuje, i u kliničkoj praksi primijenjuje, napredno znanje o specifičnim muskuloskeletnim poremećajima, metodologiji ocjene pacijenata sa muskuloskeletnim poremećajima, mehanizmu djelovanja i principima primjene odabranih fizioterapijskih intervencija i strategija koje se koriste kod ovih pacijenata 2.Planira i sprovodi fizioterapeutsku ocjenu pacijenata sa složenim muskuloskeletnim poremećajima, demonstrira napredne vještine ocjene pacijenta primjenom osnovnih i specijalističkih metoda ocjene. 3.Kritički analizira podatke dobijene pregledom, i razvija plan fizioterapije, zasnovan na dokazima i u skladu sa postavljenim ciljevima i uslovima rada 4.Pokazuje sposobnost bezbedne primjene i evaluacije odabranih fizioterapijskih intervencija kod pacijenata različite starosne dobi, sa različitim muskuloskeletnim poremećajima 5.Prati i evaluira efikasnost odabranih fizioterapijskih intervencija koristeći relevantne mjere ishoda i valjane i pouzdane metode mjerenja ishoda 6.Pokazuje dobro razvijeno razumijevanje uloge fizioterapeuta u multidisciplinarnoj brizi o pacijentima sa složenim muskuloskeletnim problemima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOMAN BOROVIĆ4x1
5S
BOŽIDARKA RAKOČEVIĆ5x1
5S