Semestar: 2
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 5+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Poznaje najnovija dostignuća u sportskoj fizioterapiji, znanje i napredne vještine u ocjeni i tretmanu povređenih sportista primijenjuje u različitim i promenljivim uslovima 2.Objašnjava i poredi metode i tehnike u ocjeni povređenog sportiste, tumači i kritički analizira rezultate ocjene, postavlja specifične ciljeve i planira fizioterapiju za akutne ili hronične sportske povrede 3.Objašnjava i poredi modalitete fizikalne terapije i različite protokole vježbi koje se koriste nakon sportskih povreda 4.Odabrane fizioterapijske intervencije primijenjuje bezbjedno, po potrebi mijenja, i evaluira efikasnost koristeći validne i pouzdane instrumente za mjerenje ishoda 5.U ocjeni pacijenta, izboru i evaluaciji rezultata fizioterapije koristi napredne vještine kliničkog prosuđivanja i pristup zasnovan na dokazima 6.Pokazuje razumijevanje uloge i granica djelovanja fizioterapeuta u okviru multidisciplinarne rehabilitacije povređenih sportista

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SAMARDŽIĆ4x1
5S
DRAGAN RADOVANOVIĆ5x1
5S