Semestar: 2
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 5+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student: 1.Poznaje i objašnjava faktore koji dovode do sportskih povreda i demonstrira savremeno razumijevanje rehabilitacionih principa kod čestih sportskih povreda 2.Opisuje fiziološke procese povezane sa zacjeljenjem tkiva tetiva, ligamenata i mišića, objašnjava djelovanje fizioterapijskih tehnika i modaliteta koji pozitivno utiču na proces zacjeljenja 3.Prepoznaje karakteristike i mehanizme nastanka najčešćih sportskih povreda i klasifikuje sportske povrede na osnovu simptoma i znakova, razvoja i toka 4.Sprovodi fizioterapeutski pregled koristeći prethodno stečena znanja iz funkcionalne anatomije i kineziologije; pokazuje sposobnost da formuliše odgovarajući plan fizioterapije za akutne ili hronične sportske povrede, 5.Primjenjuje odabrane fizioterapijske intervencije, prati, po potrebi mijenja, i evaluira efekte primijenjene fizioterapije 6.Pokazuje razumijevanje uloge i granica djelovanja fizioterapeuta u okviru multidisciplinarne rehabilitacije povrijeđenih sportista.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SAMARDŽIĆ4x1
2S
DRAGAN RADOVANOVIĆ5x1
2S