PEDIJATRIJSKA FIZIOTERAPIJA


Semestar: 2
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 5+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SAMARDŽIĆ4x1
11B+1S+1P
DUŠAN MUSTUR5x1
11B+1S+1P