PEDIJATRIJSKA FIZIOTERAPIJA


Semestar: 2
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 5+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SAMARDŽIĆ
DUŠAN MUSTUR

Pedijatrijska fizioterapija predavanja za 30 04, 07 Maj i 14 Maj

PEDIJATRIJSKA FIZIOTERAPIJA