OPŠTA MEDICINA


Semestar: 5, 6
ECTS: 13
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Osposobljen je da prikupi anamnestičke podatke i obavi pregled internističkih, infektivnih, pedijatrijskih, neuroloških, psihijatrijskih i dermatoveneroloških bolesnika, koristeći tehnike inspekcije, palpacije, perkusije i auskultacije. 2. Pregledom usne duplje prepoznaje i zna da protumači značaj lokalnih promjena koje se javljaju u sklopu internističkih, infektivnih, pedijatrijskih, neuropsihijatrijskih i dermatoveneroloških bolesti. 3. Poznaje principe i način obavljanja dijagnostičkih procedura i planira obavljanje dijagnostičkih procedura povezanih sa oralnim zdravljem. 4. Tumači rezultate uzetih anamnestičkih podataka, fizikalnog pregleda i primjenjenih dijagnostičkih metoda. 5. Postavlja dijagnozu i formuliše plan terapijskog postupanja bazičnih kliničkih entiteta iz oblasti interne medicine, pedijatrije, neuropsihijatrije, dermatovenerologije i infektivnih bolesti,. 6. Poznaje princip pristupa pacijentu sa zaraznim bolestima (HIV, Hepatitis B) i primjenjuje principe racionalne priimjene antimikrobne terapije u dentalnoj medicini. 7. Osposobljen da prepozna hitna stanja iz oblasti interne medicine, pedijatrije, neuropsihijatrije, dermatovenerologije i infektivnih bolest i da obezbijedi osnovni plan zbrinjavanja hitnih pacijenata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐUROVIĆ3x1
1S
3x1
1S