IZRADA ZAVRŠNOG RADA


Semestar: 10
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: +1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINKA ANĐELIĆ
MARIJA ANTUNOVIĆ
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ
SNEŽANA MATIJEVIĆ