MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I


Semestar: 7, 8
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ1.5x3
3B+15S
BILJANA ŽIVKOVIĆ1.5x3
3B+15S
ZORICA POPOVIĆ3x1
3B+4S
BILJANA MILOŠEVIĆ3x2
11S
ESAD KUČEVIĆ1x1
3B+15S