Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - interpretira informacije iz medicinskih časopisa i udžbenika - komunicira na engleskom jeziku u okruženju u kome je engleski službeni jezik - ostvaruje medicinsku praksu na engleskom jeziku - upotrebljava riječi i izraze koji pripadaju domenu medicinskog osoblja i okruženja - upotrebljava riječi i izraze koji su u vezi sa svim tjelesnim sistemima, tipičnim oboljenjima i simptomima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija