GERIJATRIJA I NJEGA STARIH BOLESNIKA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opšte: Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja o starenju i starosti kao normalnoj fiziološkoj pojavi, znanja o patološkom starenju, te znanja o sprječavanju bolesnog starenja primjenom primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije. Usvajanje znanja o organizacionim modelima gerijatrijske i gerontološke zaštite za starije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za starije, mjerama u centrima za gerontologiju i mjerama gerontološkog centra. Specifične: 1. procijeniti zdravstveni status i zdravstvene potrebe starijih i teško bolesnih pacijenata, kao i njihovih porodica. 2. prepoznati simptome i donijeti odluku o nivou intervencije kod bolesnika i porodice. 3. organizovati i koordinisati zaštitu za takve bolesnike uz uključivanje članova porodice,organizovati zaštitu za bolesnika u njegovom svakodnevnom okruženju. 4. opisati i razumjeti faktore koji djeluju na proces starenja i promjene u procesu starenja -opisati i diskutovati o metodama i postupcima za procjenu i praćenje promjena u procesu starenja i starosti, 5. opisati i diskutovati o posebnim problemima starijih osoba, 6. prepoznati modele zaštite za stare ljude, 7. naučiti metode gerijatrijske i gerontološke zdravstvene zaštite i aktivno sudjelovati u timskom radu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MERDIN MARKIŠIĆ
ZUHRA HADROVIĆ
VESNA PANTOVIĆ
BILJANA RALEVIĆ