PROPEDEVTIKA I ZDRAST. NJEGA U KLINI.BOLNI.PRAKSI


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. zna i razumije uvod u kliničku medicinu, definicija zdravlja, bolesti 2. zna, razumije i prepozna I opiše simptome I znake bolesti 3. zna, razumije i uradi anamnezu bolesti ,zna osnove kliničkog pregleda, asistira ljekaru pri kliničkom pregledu bolesnika 4. zna, razumije i prepozna osnovne karakteristike najčešćih oboljenja po organima I sistemima i znake smrti 5. zna, razumije i assitira kod izvodjenja dopunskih dijagnostičkih metoda 6. zna, razumije I sprovodi prijem i smještaj bolesnika. Prati fizičko, psihično i socijalno stanja bolesnika 7. zna razumije i sprovodi edukacija bolesnika i porodice 8. zna, razumije i sprovodi otpus bolesnika iz bolnice, kontinuiranu njega I posjete bolesnicima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIODRAG RADUNOVIĆ3x1
1P