ZDRAVSTVENO VASPITANJE


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student mora da raspolaže sa sljedećim znanjima: -sadržaji zdravstevnog vaspitanja -metodologija zdravstvenog vaspitanja -komunikacijaske veštine u zdravstevom vaspitanju -sticanje znanja o zdravim stilovim života -prevencija bolesti

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
AGIMA LJALJEVIĆ