Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. zna i razumije osnove liječenje u jedinicama intezivne njege 2. zna, razumije i prepoznaje patološka stanja koja neposreno ugrožavaju život bolesnika 3. zna razumije I primjenjuje mjerenje, praćenje i registrovanje vitalnih funkcija, centralni i individualni monitoring 4. zna da postavi sestrinsku dijagnozu kod bolessnika u intezivnoj njezi 5. zna, razumije I primjenjuje mjere reanimacije u i arteficijelnom održavanju vitalnih funkcija 6. zna, razumije sprovodi organizaciju rada u jedinici intezivne njege 7. zna, razumije i održava aparate I opremu u intezivnoj njezi 8. zna da sprovodi sestrinsku njegu kod bolesnika sa različitim oboljenjima ,operacijama I povredama koji se liječe na odjeljenju intezivne njege

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija