ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Odrediti prednosti i nedostatke i primjenjivost pojedinih vrsta dizajna istraživanja koje se koriste u epidemiologiji, usporediti kvalitetu dobivenih podataka i njihov značaj u medicini i javnom zdravstvu. 2. Procijeniti uzročno-posljedičnu povezanost između varijabli temeljem dobivenih epidemioloških podataka. 3. Izračunati osnovne mjere pojavnosti bolesti, kao što su incidencija, prevalencija i druge mjere morbiditeta i mortaliteta, te odrediti međuzavisnosti između spomenutih mjera. 4. Izračunati i interpretirati najčešće mjere asocijacije u epidemiologiji kao što su relativni rizik i odds ratio. 5. Izračunati senzitivnost, specifičnost i pozitivnu i negativnu prediktivnu vrijednost testa. 6. Kritički analizirati i interpretirati epidemiološke radove s osobitim osvrtom na ulogu biasa i confaundinga u istraživanjima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESELIN STANIŠIĆ