DERMOKOZMETIČKI PREPARATI


Semestar: 8
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Koristi stručnu terminologiju i informiše potencijalnog korisnika o načinu upotrebe i mogućim neželjenim efektima dermokozmetičkog preparata; 2.Poznaje zakonske propise EU i poznaje INCI nazive sastojaka različitih grupa dermokozmetičkog preparata; 3.Razumije i primjeni stečena znanja o karakteristikama, sastavu,postupcima izrade i ispitivanja najvažnijih grupa dermokozmetičkog preparata; 4.Informiše o novim dostignućima iz oblasti dermokozmetike i dermokozmetičkih preparata; 5.Poznaje grupe pomoćnih supstanci i savremenih nosača kozmetički aktivnih supstanci u izradi preparata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA POTPARA1x1
24B+8S
1x1
24B+8S