OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKA MARAŠ1x2
23B+5S
NAJDANA GLIGOROVIĆ BARHANOVIĆ.9x1
11B+3S
LENKA RADULOVIĆ.9x1
12B+2S
MILOVAN ROGANOVIĆ.1x1
11B+3S
SEHIJA DIZDAREVIĆ.1x1
12B+2S
SNEŽANA PANTOVIĆ2x1
23B+5S