OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKA MARAŠ1x1
4B+12S
MILOVAN ROGANOVIĆ1x1
4B+12S
SNEŽANA PANTOVIĆ2x1
4B+12S

Predavanja

Predavanja

Predavanje

Predavanje