Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - formuliše istraživačka pitanja sa ciljem pronalaska relevantne informacije - prepozna stanovište predavača i stepen iskazane uvjerljivosti - doprinese diskusiji na seminaru - postavi pitanja sa ciljem dobijanja jasnije informacije - prenese informacije iz drugih izvora na pravilan način koji ne predstavlja plagijat.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe (ZOOM)

Vježbe za 7. nedjelju nastave