KLINIČKA FARMACIJA


Semestar: 9
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumijevanje i primjena koncepta medicine i farmacije zasnovane na dokazima 2. Procjena izvora informacija o ljekovima 3. Primjena principa kliničke farmakokinetike u cilju sprovođenja racionalne farmakoterapije 4. Identifikacija, procjena i rješavanje problema koji su u vezi sa primjenom lijeka 5. Razumijevanje potrebe za individualnim pristupom pacijentu 6. Poznavanje lijeka i savjetovanje pacijenata o primjeni 7. Informisanje zdravstvenih stručnjaka i pacijenata o racionalnoj farmakoterapiji i promociji zdravlja 8. Procjena, predlaganje i modifikacija terapije u cilju obezbjeđenja efikasne, bezbjedne i ekonomski opravdane farmakoterapije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIR ŠOŠKIĆ3x1
23B+12S+2P
MAJDA ŠAHMAN ZAIMOVIĆ3x1
23B+12S+2P