FARMACEUTSKA HEMIJA I


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Predvidi fizičko-hemijske osobine farmakološki aktivnih molekula, na osnovu poznavanja strukturnih formula; 2.Procijeni hemijsku i metaboličku stabilnost; 3.Razumije na molekularnom nivou ciljna mjesta i mehanizme dejstva ljekova; 4.Analizira odnose hemijske strukture, osobina i dejstva ljekova; 5.Objasni značaj modifikacija strukture ljekova (građenje proljekova i izosterne zamjene)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JADRANKA OROVIĆ.5x3
27B+6S+5P
SEHIJA DIZDAREVIĆ.5x3
27B+6S+5P
NEMANJA TURKOVIĆ3x1
27B+6S+3P

Materijal

Rezultati kolokvijuma

Materijali

Materijali

Predavanja

Prvo predavanje