Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Prepoznaje osnovne pojmove iz područja sociologije i morala 2.Analizira moralne norme u kontekstu društvenih odnosa i njihov značaj za zdravlje 3.Razlikuje okolnosti koje moralne norme čine društveno prihvatljivim ili neprihvatljivim 4.Demonstrira poznavanje principa profesionalne moralnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija