BIOMEDICINSKA INFORMATIKA SA ZDRAV STATISTIKOM


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije uspješno odrađenog kursa, student 1.Uređuje i radi osnovnu analizu skupa podataka (aritmetička sredina, standardna devijacija, crtanje histograma...) 2.Prepoznaje podatke raspodjeljene po binomnoj, Poissonovoj i Gaussovoj raspodjeli 3.Računa vjerovatnoće određenih događaja 4.Primjenjuje metode za procjenu osnovnih statističkih veličina 5.Interpretira rezultate dobijene analizom podataka 6.Koristi internet kao izvor informacija 7.U Excelu organizuje i anlizira prikupljene podatke

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO MITROVIĆ2x1
10S+2P