ENGLESKI JEZIK V


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Vlada usmenim, kao i različitim formama pismenog izražavanja na engleskom jeziku; 2.Primijeni znanje iz gramatike u pogledu daljeg razvijanja receptivnih jezičkih vještina (slušanje i čitanje) i produktivnih jezičkih vještina (govor i pisanje); 3.Demonstrira poznavanje složene leksike jezika struke (kolokacije, sintagme, ustaljeni izrazi) i samostalno prevodi tekstove različitog nivoa složenosti iz date oblasti; 4.Samostalno izrađuje seminarske radove i izlaže referate na engleskom jeziku ispunjavajući sve neophodne tehničko-organizacione parametre.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANELA PEJAKOVIĆ2x1
15S+1P