Semestar: 3
ECTS: 3.75
Status: Obavezan
Fond: ++5
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Praktična edukacija na Kliničkoj praksi I omogućiće studentu da razvije i pokaže: 1.Sposobnost da uz nadzor vrši osnovnu subjektivnu i objektivnu ocjenu pacijenta sa odabranim jednostavnim kliničkim problemom 2.Osnovne vještine analize nalaza ocjene i formulisanje nekih osnovnih mogućnosti terapije uz nadzor 3.Osnovnu sposobnost da uz nadzor bezbjedno primjeni fizioterapijsku ocjenu i fizioterapijske tehnike i evaluira terapijske ishode 4.Osnovnu sposobnost da uz nadzor radi kao član multidisciplinarnog zdravstvenog tima i razumije uloge članova tima. 5.Osnovnu sposobnost da efikasno komunicira sa pacijentima, kolegama i članovima tima 6.Sposobnost da uz nadzor vodi dokumentaciju o pacijentu (popunjava obrazac- Fizioterapeutski list)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOGDAN PAJOVIĆ