OSNOVI REHABILITACIJE I FIZIOTERAPIJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Poznaje i koristi ključnu terminologiju u rehabilitaciji i fizioterapiji. 2.Definiše i objasni savremene teorije i modele zdravlja, onesposobljenosti i rehabilitacije. 3.Opiše i objasni rehabilitacioni proces, ciljeve, metode i sredstva i ishode rehabilitacije. 4.Definiše rehabilitaciju kao interdisciplinarni proces i objašnjava pojam timskog rada u rehabilitaciji. 5.Prepoznaje ulogu i oblast djelovanja fizioterapeuta u procesu rehabilitacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO PEJIĆ1x3
44B+3P
DUŠAN MUSTUR2x1
44B+3P

OSNOVI REHABILITACIJE