FIZIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Prepoznaje karakterstike uobličenih krvnih elemenata i povezuje ih sa njihovim fiziološkim funkcijama u organizmu 2.Analizira mehaniniku disanja, transport gasova i fiziološke mehanizme regulacije disanja 3.Razlikuje fiziološke karakterstike nervnih i mišićnih ćelija i povezuje ih sa njihovim fiziološkim ulogama u organizmu 4.Analizira fiziološke karakteristike srca, krvnih sudova i bubrega 5.Objašnjava povezanost fizioloških uloga analiziranih sistema i tkiva u regulaciji vitalnih funkcija organizma

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRETEN KAVARIĆ3x1
63B+6P