FIZIKALNI MODALITETI: ODABRANA POGLAVLJA (IZBORNI PREDMET)


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO MILOŠEVIĆ1x1
4B
VESNA BOKAN3x1
4B