DEfault


DEfault
Šifra: 1
Prezime i ime: DEfault
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Rektorat
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor