DEfault


DEfault
Šifra: 1
Prezime i ime: DEfault
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Rektorat
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke, Budva
3 STRANI JEZIK – Stručni I (engleski)2x1S1x1S
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke, Budva
5 STRANI JEZIK – Stručni II (engleski)1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor