Predrag Goranović


Predrag Goranović
Šifra: 110134
Prezime i ime: Predrag Goranović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Poreski sistem i poreska politika2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija
8 Budžetsko računovodstvo2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora
8 Fiskalna ekonomija2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Finansije
8 Fiskalna ekonomija2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora
8 Komparativno poresko pravo2x1
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora
1 Javne finansije2x1S
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo
1 Javne finansije2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo
5 Fiskalna ekonomija2x1S
Ekonomski fakultet Specijalisticke
Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora
2 Finansiranje javnog sektora2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije