Nevenka Bogojević-Gluščević


Nevenka Bogojević-Gluščević
Šifra: 120010
Prezime i ime: Nevenka Bogojević-Gluščević
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 13.440
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
1 Rimsko pravo4x21x2
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)
1 Rimsko pravo4x11x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni
7 Evropska pravna tradicija3x12x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni
7 Recepcija rimskog prava2x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni
7 Specijalistički seminar3x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni
8 Komparativni pravni sistemi3x12x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni
8 Pravne teorije i institucije antike2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije