Zoran Ćulafić


Šifra: 140061
Prezime i ime: Zoran Ćulafić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje
1 Mehanika konstrukcija32
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
1 Otpornost konstrukcija i finalnih proizvoda32

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor