Jelisava Kalezić


Jelisava Kalezić
Šifra: 160054
Prezime i ime: Jelisava Kalezić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Prostorno planiranje i planiranje saobraćaja32
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Urbana ekologija sa aspekta saobraćaja32
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Urbanističko planiranje i planiranje saobraćaja32

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor