Vuk Bogdanović


Vuk Bogdanović
Šifra: 160083
Prezime i ime: Vuk Bogdanović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
8 Planiranje i sistemi saobraćaja2x1
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
1 Planiranje saobraćaja u gradovima2x1S2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
1 Saobraćaj u mirovanju2x1S2x1S
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Odabrana poglavlja teorije saobraćajnog toka32

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije