Milosava Popović


Milosava Popović
Šifra: 170855
Prezime i ime: Milosava Popović
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFSTOČARSTVOOsnovne1ZOOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1ZOOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne1ZOOLOGIJA NIŽIH BESKIČMENJAKA0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne2ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA0 x 00 x 00 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne3MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne3OPŠTA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne3RIBARSTVO0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne4MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne5MOLEKULARNA BIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6RIBARSTVO0 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6RIBARSTVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije