Nikola+ Bulatović


Šifra: 185710
Prezime i ime: Nikola+ Bulatović
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.414
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017.)
1 Prva pomoć2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017.)
3 Osnovi kliničke prakse II1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Hirurgija0.6x(3B+7S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Hirurgija0.6x(3B+7S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dašić Žarko, Bulatović Nikola, Kezunović Miroslav, Benčić Ivan i Bokan VesnaTreatment of medial meniscus injury with partial meniscectomyActa clinica Croatica
Opširnije